MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

Vedoucí lékařka s mnohaletými zkušenostmi a zároveň ředitelka přední české soukromé kliniky Brandeis Clinic by Lucie Kalinová.

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

Nyní je v čele pražské Brandeis Clinic, kde rozšířila oddělení plastické chirurgie a vede zde tým profesionálních lékařů. Věnuje se zde soukromé praxi zaměřené na plastickou a estetickou chirurgii a speciální výplňové techniky. Ročně provede kolem 700 operací především zahraničním klientům. Mezi nejčastější výkony patří operace prsou a obličeje.

Zkušenosti z operativních zákroků, vynikající znalosti anatomie a poznatky ze zahraničních sympozií jí umožnily stát se školitelkou pro aplikaci injekčních preparátů v obličejové estetice firmy Allergan® – Kalinová je odbornice na aplikaci injekčních preparátů, školitelka aplikací botulotoxinu, výplní Juvedérm® a Belkyra® a první vyškolený chirurg v ČR na liftingové nitě Aptos. f

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D., sbírala několik let zkušenosti ve veřejném sektoru, mimo jiné působila jako vedoucí oddělení plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Je významnou osobností v oblasti estetické medicíny v Česku a jednou z mála žen v jinak mužském oboru. Je autorkou několika odborných publikací z oblasti plastické chirurgie a velmi oblíbenou přednášející na českých i mezinárodních konferencích věnovaných inovacím a speciálním operačním technikám v oblasti estetické chirurgie a obličejové estetiky.

Její cesta ve světě estetické medicíny začala studiem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále zdokonalovala své dovednosti na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, kde získala zkušenosti nezbytné k úspěšnému složení atestační zkoušky v oblasti plastické chirurgie pod vedením doc. MUDr. Jana Měšťáka. Následně zde pracovala jako lékařka specializující se na rekonstrukci prsu po onkologických onemocněních a jako odborná asistentka pro studenty III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2018 byla v Nemocnici Na Bulovce jmenována primářkou Kliniky plastické chirurgie.

V současnosti vede MUDr. Lucie Kalinová tým zkušených lékařů v pražské Brandeis Clinic by Lucie Kalinová, kde významně rozšířila oddělení plastické chirurgie. Její hlavní zaměření v soukromé praxi spočívá v estetické plastické chirurgii, s důrazem na operace prsou a obličejovou chirurgii. Ročně dělá přibližně 700 operací.

Doktorka Kalinová je také odbornicí na aplikaci injekčních materiálů. Její zkušenosti z operačních zákroků, vynikající znalost anatomie a poznatky z mezinárodních sympozií jí umožnily stát se školitelkou pro aplikaci injekčních materiálů v obličejové estetice od společnosti Allergan®. Je také lektorkou pro aplikaci botulotoxinu a fillerů Juvedérm® a Belkyra® a byla prvním vyškoleným chirurgem v ČR pro aplikaci niťového liftingu Aptos.

V roce 2023 spoluzaložila s doktorem Romanem Kufou Perfect Beauty Academy – vzdělávací platformu pro profesionály z oboru zaměřující se na rozšiřování znalostí o nejmodernějších technikách a přístupech v oblasti estetické plastické chirurgie a dermatologie.

Pracovní zkušenosti

2007 - 2010

 • II. Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

2009 - 2012

 • Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc

2012 - 2019

 • Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, Praha
 • Odborná asistentka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Primářka Kliniky plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce, od 2018

2014 - dosud

 • Privátní praxe v oblasti estetické plastické chirurgie a estetické dermatologie
 • LK Clinic, Praha 2018
 • Brandeis Clinic by Lucie Kalinová, Praha 2018

2016 - dosud

 • Národní školitelka technik injekční aplikací přípravků firmy Allergan statut International Trainer od 2018

Vzdělání

2001 - 2007

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Všeobecné lékařství

2007 - 2010

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studium, doktorský studijní program, obor Chirurgie
 • Obhajoba disertační práce, udělen akademický titul Philosphiae doctor (Ph.D.)

Přednášková a publikační činnost

 • Autorství či spoluautorství více jak 20 odborných publikací, z toho 8x IF
 • Spoluautorství monografie Základy plastické chirurgie
 • Autorství či spoluautorství více jak 20 kongresových sdělení
 • Hlavní speaker sympozií MD Codes 2017 , 2018
 • Pedagogická činnost na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Odborné stáže a kongresy

 • 2006 Hospital Felicio Rocho, Belo Horizonte, Brazílie
 • 2011 ISAPS kongres, Praha
 • 2014 IQUAM kongres, Budapest
 • 2014 C.O.D.E. Kurs, Praha
 • 2015 ALLERGAN MASTER COURSE, Frankfurt am Main
 • 2016 MENTOR kurz Dr. Denis Hammond, Praha
 • 2016 MD CODES Tour, Mauricio de Mayo, Izrael
 • 2016 AMI STATE OF ART Medical Aesthetic Training Program, Praha
 • 2016 MD CODES Equations, Mauricio de Mayo, Praha
 • 2016 BELKYRA Launch Meeting, Budapest
 • 2017 IMCAS, Paříž
 • 2017 ALLERGAN STANDALONE MEETING, Praha
 • 2017 Perceptorship dr. Charles Randquist, Viktoriakliniken, Stockholm
 • 2017 MD CODES, Praha
 • 2017 MD CODES, Brno
 • 2017 Beauty through Science, Stockholm
 • 2017 Národní kongres plastické chirurgie, Brno
 • 2017 2nd Castle Beauty Conference ISAPS, Hluboká and Vltavou
 • 2017 World Symposium of Ergonomic Implants, Lago di Garda
 • 2017 1st Perfect Clinic Event of Aesthetic Surgery, Praha
 • 2017 XXIII. Sympozium plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, Praha
 • 2018 IMCAS, Paříž
 • 2018 ALLERGAN Train the Trainers, London
 • 2018 AMWC, Monako
 • 2018 APTOS Training for Professionals, Tbilisi
 • 2018 MD CODES, Praha
 • 2018 MD CODES, Brno
 • 2018 2st Perfect Clinic Event of Aesthetic Surgery, Praha
 • 2018 Beauty through Science, Stockholm
 • 2010 – dosud pravidelná účast na kurzech aplikace výplňových materiálů a botulotoxinu, aplikace nití, techniky fatgraftingu, augmentace prsů a výběru prsních implantátů a dalších
Je držitelkou licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie, členkou Společnosti plastické chirurgie J. E. Purkyně, a také mezinárodní organizace International Society Of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).
 
Hovoří plynně anglicky a německy (v těchto jazycích provádí konzultace).

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 640

Volejte 226 291 640, nebo nám napište!