Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem

Důvodem pro zvětšení (augmentaci) velkých stydkých pysků bývá nespokojenost s jejich velikostí, která se může měnit věkem, při úbytku hmotnosti nebo na základě dědičnosti. Důvod této miniinvazivní operace je především estetický, klientky chtějí dosáhnout mladistvé plnosti této oblasti.
Plastická chirurgie je samostatným oddělením kliniky, které provozuje MUDr. Andrea Musilová a MUDr. Lucie Kalinová Ph.D.

Popis ošetření

Popis ošetření

Většinu tkáně (cca 95 %) v podkoží velkých stydkých pysků tvoří tuk. V důsledku jeho úbytku nedochází k překrývání malých stydkých pysků, což má za následek jejich nepříliš estetické vyčnívání. Během zákroku se provádí odebrání vlastní tukové tkáně pacientky nejčastěji podkožního tuku z oblasti podbřišku. Takto odebraný vlastní tuk se následně aplikuje do podkoží velkých stydkých pysků. Jedná se tedy o autotransfer tuku, který má zásadní výhodu v tom, že jde o tělu vlastní materiál, který bez problémů přijme. 

Před zákrokem

Před provedením operace je nutno absolvovat konzultaci s plastickým chirurgem na klinice a zajistit si všechna lékařská vyšetření, která doporučí. Lékař zároveň pacientce vysvětlí operační postup a pooperační režim. Ve spolupráci s recepcí pak určí vhodný operační termín. Vyplnění velkých stydkých pysků se může provádět současně se zmenšením malých stydkých pysků.

Během zákroku

Vyplnění velkých stydkých pysků trvá přibližně hodinu a provádí se v lokální nebo celkové anestezii, ovšem bez nutnosti hospitalizace. Operatér nejprve odebere tukovou tkáň z podbřišku, vnitřního stehna či jiného vhodného místa, a poté injekční stříkačkou s kanylou tukem vyplní velké stydké pysky. 

Po zákroku

Pooperační průběh většinou nepřináší větší bolestivost, většina pacientek cítí spíš jenom pocit napětí v operované oblasti.  Těsně po operaci jsou vyplněné velké stydké pysky po krátkou dobu výrazně větší, než budou po úplném zhojení. V místě odběru tukové tkáně a provedení výplně jsou malé náplasti, které lze po 2–3 dnech odstranit. Lehká, kancelářská práce je možná již po třech dnech od zákroku, nicméně je nutno dodržovat zvýšený hygienický režim. Hojení trvá přibližně dva týdny a po dobu jednoho měsíce se pacientka musí zdržet pohlavního styku.

Kdo může zákrok podstoupit?

Zdravé ženy po dovršení 18 let věku. 

Kdo u nás operaci provádí?

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem u nás provádí MUDr. Andrea Musilová

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 650