Zmeňte si život s Brandeis Clinic a Ženou a život!

Toužíte zkrásnět či omládnout? Ráda byste na sobě něco vylepšila?

Napište email do 5. dubna 2016 na blanghamerova@bauermedia.cz a do předmětu uveďte BRANDEIS. V emailu popište, po jakém zákroku toužíte, z jakého důvodu si ho přejete podstoupit, co od svého zkrášlení očekáváte a připojte i svou fotografii obličeje a celé postavy (oblasti, kterou chcete upravit). Žena s nejzajímavějším příběhem vyhraje poukázku v hodnotě 30 000 Kč na jakýkoli zákrok  dle vlastního výběru na Brandeis Clinic.

10 žen, které napíší a jejichž příběh nás zaujme, dostane navíc balíček s doplňky stravy by Brandeis Clinic a vitaminy na pleť Monoderma E5 v hodnotě 1 500 Kč.

1. Pořadatel a organizátor: BRANDEIS CLINIC, s.r.o. Králodvorská 13, Praha 1, 110 00, Česká republika

2. Trvání soutěže: Soutěž probíhá od 9. 3. do 5. 4. 2016. Účastníci soutěží o poukaz Brandeis Clinic v hodnotě 30 000 Kč, který mohou uplatnit na libovolný estetický zákrok dle nabídky kliniky na www.brandeisclinic.cz.

Výherce musí uplatnit poukaz, tedy podstoupit zákrok nejpozději do 31. 8. 2016, případnou konzultaci pak do 28 .6. 2016.

3. Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba nad 18 let s doručovací adresou v České republice. Zároveň zašle své dvě fotografie a motivační dopis, proč zrovna ona/on by měl získat zdarma poukaz v hodnotě 30 000,- Kč, na emailovou adresublanghamerova@bauermedia.cz.

4. Princip soutěže: Vítěze vybere odborná porota složená se zástupců redakce Žena a život a kliniky Brandeis Clinic tj. doktor, vedení kliniky a marketingového oddělení kliniky na základě motivačního dopisu, případně fotografie, která by měla demonstrovat, proč soutěžící o určitý zákrok stojí.

Soutěžící smí předkládat pouze jeden dopis, který se týká jeho samotného a to osobně. Tedy nelze doručit dopis za někoho jiného. Zároveň smí předkládat pouze vlastní fotky. V případě, že by předložil fotky někoho jiného, ke kterým by například nevlastnil autorská práva, nese veškerou odpovědnost spojenou s porušením této jeho povinnosti.

5. Vítěz soutěže:  O vítězi v soutěži rozhodne odborná porota, která zváží, který z účastníků si na základě předloženého motivačního dopisu a fotky nejvíce zaslouží úpravu vzhledu. Poukaz ve výši 30 000 Kč uplatní vítěz soutěže na naší klinice. Dalších 10 finalistek dostane hmotnou cenu v podobě doplňků stravy a vitaminu v hodnotě cca. 1 500 Kč.

6. Oznámení a předání výhry: Pro oznámení výhry budou použity kontakty uvedené účastníkem při registraci, bude tak učiněno nejpozději do 29. 4. 2016.  Výhra (poukaz na výhru) bude výhercovi osobně předána na klinice Brandeis Clinic v termínu, který si obě strany dohodnou. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

7. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Registrací do databáze kliniky Brandeis Clinic vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, že jeho jméno může být zveřejněno coby jméno výherce. Dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabídka služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími marketingový a PR servis. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

8. Další důležité podmínky soutěže: Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.brandeisclinic.cz.

Zvětšení prsou
Zvětšení prsou

Zvětšení prsou vlastním tukem

zvětšení prsou vlastním tukem

Estetická stomatologie

estetická stomatologie

Plastika očních víček

plastika očních víček

Plastika nosu

plastika nosu

Kontaktujte nás se svým dotazem
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.