Vyměňte své černé amalgámové plomby za bílé výplně. Důvody jsou nejen estetické!

Klasický černý amalgám byl v minulosti ověřenou metodou, jak vyřešit zubní kaz. Jenže s postupující lékařskou vědou dnes existují mnohem lepší možnosti, jak kaz léčit. A to dokonce takové, že ze zdravotních důvodů stojí za to své staré amalgámové černé plomby vyměnit.

Běžný zubní kaz se standardně řeší jeho odvrtáním. Vždy zhotovíme snímek zubu před zákrokem. Aplikujeme místní znecitlivění, při kterém klient pociťuje drobné píchnutí a poté tlak. Odstraníme kazivé ložisko a zhotovíme dnes už standardní bílou výplň. Někteří klienti si pochvalují, že si u nás po dobu výkonu odpočinuli nebo dokonce usnuli.

Původce sekundárního zubního kazu

Amalgám již v současnosti na Brandeis Clinic. Jeho použití je totiž z vícero důvodů problematické: Z hlediska lékařského jsou důvodem časté nálezy sekundárních kazů - tedy kazů okolo výplně a podvýplní. U amalgámové výplně časem vzniká netěsnost mezi zubem a plombou, tím dochází k průniku bakterií do tohoto prostoru a ke vzniku kazu.

Dalším důvodem je vznik prasklin v zubu. Amalgám totiž působí na zub jako klín, navíc nemá mikroretenční přilnavost ke stěnám jako bílá plomba. Při kousání tak dochází ke vzniku páčivých sil, a tím pádem i rozvoje nejprve malých prasklin, po letech velkých a nejhůře může dojít až k rozlomení celého zubu, který je pak nutné vytrhnout.

Bílé výplně vypadají jako vlastní zuby

Oproti tomu bílá plomba drží na stěnách zubu na výbornou. „To nám umožňuje odstranit pouze kaz a tento prostor zaplnit plombou,“ sděluje hlavní pozitivum bílých výplní MDDr. Klika. V případě amalgámu je totiž nutné kvůli jeho vlastnostem odvrtat i zdravé tkáně okolo kazu, protože drží v zubu díky hloubce otvoru, která musí být minimálně 2 milimetry. Do zdravého zubu je ale vždy lepší nezasahovat!

Navíc je zde hledisko estetické. Bílá plomba nám umožňuje nahrazovat ztracené zubní tkáně natolik, že při kvalitním zhotovení není plomba téměř vůbec vidět. Měli byste si tedy nechat vyměnit všechny své amalgámové výplně za bílé? Kdepak. Zubní lékař musí nejprve posoudit, které plomby jsou pro výměnu vhodné a které lze zachovat. Důležitou roli hraje stáří výplní a jejich rozsah.

Vyměnit hlavně staré amalgámy

Staré a velké amalgámy je vhodné vyměnit. Ty menší, "mladé" si můžete ponechat. Při pravidelných zubních prohlídkách pak bude zubní lékař schopen spolehlivě určit, kdy přijde čas na jejich výměnu. V potaz je ale samozřejmě třeba brát i přání klienta. „Za předpokladu, že si přeje vyměnit i malé, funkčně vyhovující amalgámové výplně z důvodů estetických, je to samozřejmě možné.