Souhlas se zpracováním osobních údajů - fotografie

Zaškrtnutím políčka Souhlasu se zpracováním osobních údajů uděluje klient společnosti Brandeis Clinic s.r.o., IČ 016208514, se sídlem Králodvorská 663/13, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 209172, souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:

  • fotografie, pro účely nezávazné konzultace či objednávky poskytnutí lékařského zákroku.

Souhlas je udělen na dobu trvání účelu, zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: data@brandeisclinic.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k profilování ani k automatizovanému zpracování osobních údajů zákazníka.

Připojené soubory