Psychosomatická konzultace

Buší vám opakovaně srdce? Míváte pocit, že se nemůžete nadechnout? Uvědomujete si někdy pocity vnitřního napětí či neklidu? Usínáte špatně? Provází vás opakovaně bolesti v okolí žaludku nebo trpíte bolestmi hlavy?

Popis ošetření

 

Proč jít na psychosomatickou konzultaci spíš než k praktikovi? 

Protože MUDr. Petr Luzum má na rozdíl od praktických lékařů psychologické vzdělání a psychosomatickým potížím se věnuje řadu let. Jeho základním oborem je interní lékařství, v užším smyslu kardiologie, proto se dokáže mnohem lépe než řada praktiků orientovat v kombinaci tělesných a psychických potíží. 

S čím například můžete jít na psychosomatickou konzultaci?

S bolestmi na hrudi, bušením srdce, dušností, bolestmi hlavy, bolestmi v nadbřišku, zvýšenou únavou, pocity neklidu, vnitřního napětí a sevření, depresivními potížemi nebo třeba zácpou. Tyto stavy úzce souvisí s aktuálním nebo i v minulé době prožitým abnormálním psychickým stavem.  

Jak konzultace probíhá?

Účelem první psychosomatické konzultace je celkové poznávání a pochopení osobnosti klienta, pochopení jeho způsobu myšlení, práce, zvyků, komunikace s lidmi. Sleduje se také výskyt zdravotních potíží u členů rodiny, informace o užívání léků, alergie, konzumaci alkoholu nebo drog, kouření, životní zvyky. Pokud je to dle povahy problému vhodné, jsou provedena další potřebná vyšetření (třeba monitorace EKG u bušení srdce) včetně rozboru krve. Závěrem je klient seznámen s pohledem lékaře na daný problém, možnostmi řešení, a jsou domluvena případná další setkání.  

Jak probíhá léčba?

Léčba je vždy individuální a v souladu s přesvědčením klienta a s respektem k jeho postojům (odmítání nebo naopak dožadování se léků). V případě medikamentózní léčby dostane klient recept a domluví se na příští kontrole. V případě pouze psychologického vedení čili psychoterapie se stanoví intervaly setkání na Brandeis Clinic. V řadě případů je optimální kombinovaný přístup: léky pomohou rychleji odstranit problém, ale psychoterapie pomůže vnést náhled na příčinu problému a učit cestám, jak se vyvarovat jeho udržování, aby léky nebyly poté zapotřebí.

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 650