Plastická operace uší - Otoplastika

Trápíte se kvůli uším? Už nemusíte.

Popis ošetření

Korekce tvaru, velikosti nebo pozice uší, odborně nazývaná otoplastika, se nejčastěji provádí u dětí od 5 let věku, ale i u dospělých. Většinou tímto zákrokem korigujeme tzv. odstávání uší. Jde o vrozenou vadu, jen výjimečně vzniká tento estetický problém jako následek úrazu. Plastická operace uší má pozitivní dopad jak na psychiku klienta, tak i na celkový vzhled tváře. Nechte nás zlepšit váš život!

Před zákrokem

Před plastickou operací uší (otoplastikou) je potřeba nejdříve podstoupit konzultaci s plastickým chirurgem na naší klinice. Lékař zhodnotí tvar a případnou deformaci ucha/uší. V případě, že uzná zákrok za vhodný, vysvětlí klientovi operační postup, pooperační režim i rizika zákroku. Podle věku a celkového stavu klienta rozhodne, zda provede výkon v místní či celkové anestezii. Poté ve spolupráci s recepcí kliniky domluvíme termín operace a dle potřeby i předoperační vyšetření.

Během zákroku

Otoplastika se provádí buď ambulantně v lokální anestezii, nebo v celkové anestezii, kdy následuje preventivní hospitalizace na 1 noc. Operace trvá kolem 1 hodiny. Operatér při ní odstraní na zadní straně ušního boltce pruh kůže, upraví ušní chrupavku dle potřeby a fixuje ucho v požadované poloze samovstřebatelnými stehy. Po operaci klient odchází s fixačním obvazem kolem hlavy.

Po zákroku

Po odeznění anestezie klient dostává léky na tlumení bolesti, která obvykle odezní do několika dní. Fixační obvaz ponecháváme po dobu 1 až dvou týdnů a klient pravidelně dochází na převazy až do celkového zhojení.

Proces hojení a stabilizace ušního boltce v požadované poloze obvykle trvá po dobu 2 měsíců. Po tuto dobu hrozí riziko tzv. reprotruze neboli vrácení boltce do původní polohy. Proto je velmi důležité, aby se klienti po tuto dobu vyhnuli aktivitám, při nichž by hrozilo poranění zatím ne zcela zhojeného boltce. Také je vhodné chránit uši před extrémním chladem a sluncem. Po operaci zůstává za uchem jemná jizva, která postupem času vybledne.

Kdo může podstoupit zákrok?

Otoplastika se provádí od 5. roku života, obvykle před začátkem školní docházky, nebo kdykoliv později.

 

Máte zájem podstoupit korekci tvaru uší? Objednejte se na konzultaci.

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 640

Volejte 226 291 640, nebo nám napište!