Neinvazivní versus invazivní liposukce

Možná Vás překvapí, jak velký rozdíl výsledků nabízí ošetření v podobě invazivní, a neinvazivní liposukce. Množství odstraněného tuku hovoří jednoznačně ve prospěch invazivní liposukce.

Pojďme si tedy udělat jasno, co je to invazivní liposukce, a co neinvazivní liposukce.

Invazivní – znamená něco, co prostupuje kůží a dostane se pod kůži.
Neinvazivní – neporušuje kůži.

INVAZIVNÍ LIPOSUKCE

Invazivní liposukce je metoda, při které se do ošetřované oblasti udělají 1 až 4 malé řezy (dlouhé přibližně 3 mm), a přes tyto řezy se pod kůži vsune kanyla, která tuk uložený v určité části těla rozruší právě pomocí kanyly. Invazivní liposukce dělíme dle toho, jakou energii kanyla využívá na rozrušení tuku:

  • ultrazvuková liposukce,
  • laserová liposukce,
  • radiofrekvenční liposukce,
  • mechanicko vibrační liposukce.

Rozrušený tuk se poté odsávačkou odsaje z těla ven.

Při jakékoliv technice invazivní liposukce je narušeno podkoží, jehož součástí jsou takzvaná fibrózní septa. Čím více je fibrózních sept zachováno, tím lépe se pokožka po zákroku stáhne a vyhladí, a výsledný efekt je tudíž lepší.

Srovnáním všech invazivních liposukčních technik právě z pohledu zachování fibrózních sept má jednoznačně nejlepší výsledky SlimLipo (laserem asistovaná lipolýza). Mezi nejšetrnější metodu s nejlepšími výsledky v podobě stáhnutí a vyhlazení pokožky patří přístroj Palomar SlimLipo, kterým je možné odsát 0,5 až 7 litrů tuku při jednom ošetření.

Invazivní liposukci musí provést plastický chirurg na klinice. Při lokální anestezii může jít pacient ihned domů. Když je zákrok proveden v celkové anestezii, musí pacient zůstat jednu noc na klinice. Po dobu 2 až 3 týdnů se nosí na ošetřované oblasti elastické prádlo pro lepší zhojení.

Invazivní liposukce je rozsahem poměrně nenáročná operace s velmi dobrými výsledky, proto je čím dál oblíbenější. V řebříčku plastických operací se drží dlouhodobě na 2. místě, hned za zvětšením prsou silikonovými implantáty.

NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE

Existují různé metody, kdy se snažíme odstranit podkožní tuk bez toho, abychom udělali řez do kůže. V podstatě je při těchto metodách název „liposukce“ používán nesprávně. Protože slovo liposukce se skládá ze dvou slov: „lipo“ = tuk a „sukce“ = odvozenina od anglického slova „suction“, tedy „odsát“ tuk. Při neinvazivních metodách se však tuk z těla ven neodsává.

Nejčastější způsoby neinvazivní liposukce jsou 2.

1. PROSHOCKICE

Funguje na principu kombinace ledové lipolýzy a rázové vlny. Klinickými studiemi byla ověřena její účinnost také na fibrózní a edematózní celulitidu. ProShockIce považujeme za nejúčinnější a nejbezpečnější dostupnou metodu pro odstranění celulitidy a tuku.

Zákrok je ambulantní a trvá přibližně 30 až 45 minut. Ošetření je bezbolestné a skládá se z 2 fází. Nejprve provedeme ledovou lipolýzu zmrazením tukových buněk. Díky tomu tukové buňky zaniknou a vlastní tělo tyto buňky zmetabolizuje. Druhým krokem je takzvaná rázová vlna, která mechanicky odstraňuje celulitidu a zlepšuje prokrvení celé ošetřované oblasti.

Redukce tuku je viditelná a objektivně měřitelná již po prvním ošetření, kdy se obvod pasu zmenší přibližně o 1 cm.  Pro optimální výsledek opakujeme sezení vždy po 10 dnech dle potřeby 4 až 6×.

2. LPG MECHANOSTIMULACE

Přístroj funguje na základě mechanostimulace. Terapeutická hlavice obsahuje dva samostatně řízené motorické válečky, které vyvolávají intenzivní biologické reakce. Stimulují tukové buňky k lepšímu metabolismu, čímž podporují odbourávání tuku a podporují fibroblasty, buňky vazivové tkáně, které následně produkují kolagen a elastin, čímž zpevní povolenou kůži.

Ošetření je velmi příjemné, bez chirurgického zásahu. Přirozeně odbourává lokalizovaný tuk i ten, který je odolný vůči dietě a cvičení. Oživuje krevní a lymfatický systém, vyhlazuje celulitidu, tvaruje postavu a zpevňuje povolenou kůži. Nevýhodou je potřeba asi 10 ošetření, každý týden nejlépe 2 až 3×.

Úbytky tuku neinvazivním způsobem jsou menší než u invazivního způsobu, a měří se v centimetrech. Je těžké garantovat přesný úbytek tuku předem.

V ČR je bohužel mnoho levných kopií či variant těchto strojů, které nefungují vůbec. Prověřte si pracoviště, která mají reklamu na neinvazivní liposukce formou 79% slevy, nebo 1 ošetření za 500 Kč. Tento styl reklamy většinou nasazují salony vlastnící stroje bez jakéhokoliv výsledného efektu.

Volejte 226 291 640, nebo nám napište!