Muž, který odstraňuje problémy

stres. napětí. frustrace. deprese. zklamání. to všechno si my lidé způsobujeme sami. tím, co svému okolí dovolíme, jak k událostem, které nám vstupují do života, přistupujeme. proč měnit svůj postoj? protože to má přímý vliv na naše zdraví. v tomto bloku si vysvětlíme, jak to máme udělat. ale nejdříve se pojďme zadívat do sebe. v jakém vlastně máte srdce - víte to? myslíte, že to nejde zjistit? proč stojí za to využít špičkovou psychosomatickou konzultaci, která je nejen o vás, ale i rodině, zaměstnání a dětství, vysvětluje odborník.

Možná to znáte. Opakovaně vám buší srdce. Ne tluče. Buší. Jako by chtělo vyskočit z těla — utéct z toho pekla, kterému ho vystavujete. Nebo se nemůžete nadechnout. Uvědomujete si vnitřní napětí a neklid. Špatně usínáte. Vracejí se bolesti v okolí žaludku. Trpíte bolestmi hlavy a pilulky jsou téměř vaší pravidelnou svačinou. Možná znáte i to, že za praktickým lékařem se vydáte až tehdy, kdy problémy přesáhnou únosnou mez. On provede standardní vyšetření, změří tlak, a když budete neodbytní, nabere vám krev. Pak vás pošle buď domů s doporučením na odpočinek, nebo ke specialistovi. U specialisty se tento proces opakuje s tím, že specialista se zaměří na to, co lze spočítat, zapsat, porovnat s referenční hodnotou. Cítíte, že jste jen tabulkový případ. Pošle vás domů. Jenže potíže se po čase vracejí. Nechce se vám absolvovat všechno znovu. „No co, nakonec to má přece každý druhý," máváte rukou s pocitem, že není jiná možnost. Ale je. Psychosomatická konzultace. Rozhovor s lékařem, který má větší zkušenosti s takzvanými tělesnými projevy psychicky podmíněných chorob. Ví, že je nutné vstoupit do člověka hlouběji, zajímat se více o příčinu než o následky — o jeho osobnost více než o tělesné projevy. Proto se ptá na rodinu, práci i jak jsme spokojeni se životem. Proč? Protože psychologické a sociokulturní prostředí ovlivňuje tělesné fungování organismu. „Kdo očekává, že ode mě odejde pouze s předpisem na léky, a nebude se muset zamyslet nad tím, jak žije, bude udiven. Psychosomatika vyžaduje aktivní účast člověka na celém procesu uzdravení," zdůrazňuje MUDr. PhDr. Petr Luzum, vedoucí lékař oddělení preventivního lékařství na pražské klinice Brandeis Clinic, kterou můžeme považovat za jednu z nejlepších u nás. Není-li nejlepší vůbec.

Jak to, že máte větší zkušenosti než praktičtí lékaři?

 „Protože na rozdíl od nich mám psychologické vzdělání, psychosomatickým potížím se věnuji mnoho let. Mým základním oborem je interní lékařství, v užším smyslu kardiologie, proto se lépe orientuji v kombinaci tělesných potíží a psychických stížností, s nimiž klienti přicházejí. V interní praxi často vidím případy, kdy tělesné potíže — ať už bolesti v hrudi, bušení srdce, dušnost, bolesti hlavy, bolesti v nadbřišku nebo zácpa — úzce souvisí s aktuálním nebo i v minulé době abnormálním psychickým stavem klientů. Na základě zkušenosti a určité empatie dokážu snáze odhadnout, je-li problém spíše psychický, nebo jde o čistě tělesnou potíž. Ale samozřejmě abych nezanedbal případné organické onemocnění, vždycky pro mě jako pro internistu platí zásadní pravidlo, že je nutné napřed vyloučit tělesnou příčinu potíží, než konstatuji, že jde o čistě psychosomatický problém. Přiblížím to. Protože se zajímám o celou osobnost klienta, moje vstupní konzultace je kombinací interního vyšetření a psychologického dotazování. Když se na mě obrátí klient s tělesnými potížemi, budu se dotazovat také na to, jak se cítí, čím si v minulosti prošel, jak je spokojen v rodině, jaká je míra stresu v zaměstnání a ptám se i na další oblasti. A naopak, přijde-li klient s psychickým problémem, bude mě zajímat i jeho tělesný stav."

Znamená to, že bych vůbec neměl jít k praktikovi, ale přímo k vám?

 „Odpovím upřímně. Každý se snažíme pomoci klientům v rámci svých vědomostí a zkušeností, které jsme za léta praxe nasbírali. Psychosomatickou konzultaci nabízím jako alternativu k návštěvě praktického lékaře v případě, kdy se oprávněně domníváte, že na vás lékař nebude mít dostatek času, že ne úplně porozumí vašim potížím nebo že potřebujete více individualizovanou péči, na kterou holt praktický lékař přes sebelepší snahu, nemá v běžné praxi dostatek času. Je zkrátka na každém, aby se rozhodl. Já nabízím individuální konzultace během dne i ve večerních hodinách, pokud to klientovi více vyhovuje. Navíc klienta nemusím odesílat na krevní odběry a speciální vyšetření jinam. Ordinace v Brandeis Clinic jsou špičkově vybaveny a řadu vyšetření provádím sám: EKG, ultrazvukové vyšetření břicha, srdce a cév, štítné žlázy, zátěžovou ergometrii, spirometrii, holterovskou monitoraci tlaku. Jde i o časovou úsporu. Klient se nemusí objednat s dlouhým předstihem, aby měli na jeho vyšetření volno na jiných pracovištích."

S čím klienti přicházejí nejčastěji?

„S bušením srdce, bolestmi na hrudi, dechovými potížemi, bolestmi hlavy, zvýšenou únavou, poruchami spánku, žaludečními a břišními problémy, pocity neklidu, vnitřního napětí a sevření, depresemi. Nicméně na mě jako na internistu se mohou klienti obrátit s jakýmkoli problémem, ať psychickým nebo tělesným, se kterým si nevědí rady, o němž chtějí individuálně diskutovat a zjistit příčinu. Nemohu akorát poradit se speciálními problémy z jiných oborů, jako s neurologickými, kožními nebo ORL potížemi, ale to mluvím pouze o sobě — kožní problémy na klinice samozřejmě řešit umíme. Je dobré mě kontaktovat předem telefonicky přes Brandeis Clinic. Pokud mi klient nastíní problém a já uznám, že jsem schopen mu pomoci, sjednáme si případně datum a hodinu setkání."

Stane se vám, že přijde někdo, kdo by žádné problémy mít neměl?

Myslím sportovce nebo mladého studenta. „Samozřejmě. Nemohu přirozeně jmenovat, ale obrátil se na mě šestatřicetiletý nadšený sportovec, s relativně zdravým způsobem života, který se občas v noci budil s pocity dušení. Byl to poměrně dramaticky prožívaný stav, který ho, stejně jako manželku, velmi stresoval. Po provedení všech potřebných vyšetření a podrobném rozboru okolností jsme došli k závěru, že jde o formu panické ataky neboli akutní úzkosti. Tento muž je orientován na výkon za každou cenu. Jeho potíže souvisejí se sportem, soutěžením, nervozitou z podaných výsledků i z toho, že nadměrně trénuje a organismu nedopřeje adekvátní odpočinek. Tím se u něj vyvinula úzkost, která se tímto zvláštním způsobem projevuje. Ačkoli nebyla způsobena poruchou srdečního rytmu nebo projevem plicního onemocnění, klient se v té chvíli pocitově bál o život. Zásadně mu pomohlo 1) vysvětlení příčiny problému, 2) ujištění, že není ohrožen na životě, a 3) moje doporučení, jak postupovat. Nebo jsem měl případ dvacetiletého studenta Fakulty tělesné výchovy a sportu. Přišel s bušením srdce a pocity na omdlení. Přitom nikdy neztratil vědomí. Ze čtyřiadvacetihodinové EKG monitorace vyplynulo pozoruhodné: že během záchvatů nemá poruchy srdečního rytmu a také po neurologické stránce je v pořádku. Po detailním rozboru jeho způsobu života a vnímání potíží ovšem bylo jasné, že nejde o tělesný problém, ale opět o formu úzkosti, jež vyvolává pocit na omdlení. Pomoc mu přinesla medikace a změna režimu sportování a učení. Třetí klient, kterého uvedu, muž ve vedoucí pozici, byl již léčený pro výrazné úzkostné potíže. Nyní řešil vracející se bolesti hlavy ve spánku. Analgetika někdy zabírala, někdy ne. Byl opakovaně neurologicky vyšetřen — bez nalezení příčiny. Nebyla prokázána ani interní ani oční podstata bolesti. Bolesti ho velmi obtěžovaly, snižovaly mu kvalitu života. Až naše rehabilitační vyšetření zjistilo výrazné svalové dysbalance v oblasti krční páteře, které měly souvislost s atypickými migrenózními potížemi. Po zahojení fyzioterapie bolesti hlavy ustoupily. S klientem nyní řeším jeho stresové zatížení a medikaci kvůli snížení úzkosti, která vyvolávala zvýšené napětí svalstva krční páteře."

Uleví se klientům, když slyší, že nejde o tělesný, ale psychický problém? Nebo se naopak leknou ještě více?

„Uleví se jim, do určité míry. Všichni prožíváme jakékoli nejistoty velmi nepříjemně. Některé potíže, zejména panická úzkost, mohou být vnímány dramaticky, lidé se bojí o život, nevědí, co se děje. Hlavně tehdy pomůže opakované vysvětlení, proč potíž vzniká, a opakované ujištění, že při účinné terapii jim nic vážného nehrozí."

 

Řešíte problémy často pomocí léků?

 „Každý případ posuzuji individuálně. Někteří klienti zásadně odmítají jakékoli léky, jiní chtějí jen přírodní léčiva na bázi bylin, další potřebují předepsat nějaký lék, a pokud ho nedostanou, necítí se řádně ošetřeni. Můj přístup je racionální: aby klient bral léky, pokud jsou opravdu nutné a vždy jenom po potřebnou dobu. Nikdy léky nevnucuji, nabízím alternativy a doporučuji, co je podle mého názoru v dané situaci nejlepší. Problém je, že lidé ke mně přicházejí již s většími potížemi. S těmi se častěji domlouvám na medikamentózní léčbě, protože potřebují co nejdříve lépe fungovat v zaměstnání i doma a léky zlepšování zdravotního stavu urychlují. Současně ale vedu každého klienta hlavně k uvědomění si příčiny problému a snažím se ho motivovat k tomu, aby ji řešil."

Plní vaši ordinaci častěji muži nebo ženy?

 „Ženy s lehkými psychosomatickými potížemi vídám více než muže, ale u mužů se setkávám s větší intenzitou potíží Ženy jsou obecně citlivější než muži, vedle zaměstnání je na ně kladeno víc nároků v péči o rodinu. Hodně záleží na tom, z jak stabilního rodinného prostředí kdo pochází a jak umí zvládat stres. Manažeři, kteří řadu let pracují, neumí řádně odpočívat a kompenzovat vysoké pracovní nasazení, mají nejen psychické potíže, ale vykazují také zvýšený krevní tlak či poruchy tukového metabolismu. Těmto klientům se tedy věnuji více i po interní stránce a optimální je provést komplexní preventivní vyšetření"

Jak vůbec konzultace probíhá, na co se ptáte?

„První psychosomatickou konzultaci chápu spíše jako celkové poznávání osobnosti klienta. Potřebuji zjistit co nejvíce, pochopit ho, jeho způsob myšlení, práci, zvyky, způsoby komunikace s lidmi, snažím se na něj naladit. Ptám se, jak se cítí, co mu dělá radost, co nemá rád, snažím se rozumět souvislostem. Pomáhá mi časová osa, kdy a v jakých životních situacích se vyskytly různé tělesné nebo psychické potíže. Zajímá mě období dětství, dospívání i dospělosti, zda a jaké problémy měl klient s rodiči, souvislosti s přestěhováním či nástupem do zaměstnání. Sleduji výskyt zdravotních problémů u členů rodiny, léky, alergie, konzumaci alkoholu nebo drog... Pokud to uznám za vhodné, navrhnu a provedu další vyšetření včetně rozboru krve, má-li to přispět k vysvětlení příčiny. Nastíním, co si o problému myslím, jaké možnosti řešení vidím a případ-ně se domluvíme na dalším setkání"

 

A jak probíhá následná léčba? „Léčebnou strategii vždycky individualizuji. Snažím se volit optimální terapii v závislosti na četnosti a intenzitě potíží, ale také na vyvolávající příčině a samozřejmě typu osobnosti. Léčba by měla být v souladu s přesvědčením klienta. Pokud někdo bude zásadně odmítat léky, nebudu ho do nich nutit, jen mu vysvětlím, proč si myslím, že by bylo vhodné je užívat. Jestliže mě klient naopak bude nutit do medikace nebo postupu, o jehož správnosti nebudu přesvědčen, sdělím mu své pochybnosti a budeme se snažit o kompromis. Rozhodneme-li se pro medikamentózní léčbu, dám mu recept a domluvíme se na příští kontrole. Posléze uvítám také telefonickou konzultaci, bude-li mít klient s lékem případný problém. Budeme-li volit cestu pouze psychologického vedení čili psychoterapii, můžeme se domluvit na intervalech setkávání na Brandeis Clinic. V mnoha případech se osvědčil optimální kombinovaný přístup: Léky pomohou rychleji odstranit problém, ale psychoterapie usnadní náhled na jeho příčinu a pomůže nám určit cesty, jak se vyvarovat udržování problému, tedy aby léky poté už nebyly zapotřebí."

 

 

Dr. Luzuma můžete kontaktovat v Brandeis Clinic, Králodvorská 13, Praha 1. Volejte +420 226 291 640 nebo pište mail na info@brandeisclinic.cz

Zdraví bez kompromisů

Co vás čeká na místě? Stačí vstoupit do Brandeis Clinic a je vám jasné, že tady se nešetřilo. Nejde jen o interiéry kliniky. Každý ze zdejších přístrojů představuje špičku ve svém oboru. Jen namátkou: nejvýkonnější a nejrychlejší epilační laser na světě (Vectus), nejsilnější radiofrekvenční přístroj ke zpevnění pokožky (Pellevé), jeden z nejúčinnějších laserů planety (Starlux 500) či Rolls-Royce mezi anesteziologickými přístroji (FabiusPlus). MUDr. PhDr. Luzum tuto kvalitu vhodně doplňuje. Vysoce zkušený a ceněný internista působil na nejlepších klinikách v Praze a jako vedoucí lékař je znám proklientským přístupem.

Související obrázky

Muž který odstraňuje problémy Muž který odstraňuje problémy Muž který odstraňuje problémy Muž který odstraňuje problémy

Kontaktujte nás se svým dotazem




Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Volejte 226 291 640, nebo nám napište!