Zubní můstek

Pod pojmem můstek si v dnešní době můžeme představit zubní náhradu, která vyplňuje mezeru chybějícího/ích zubu/ů. Můstek se skládá standardně z dvou pilířových zubů a jednoho mezičlenu.

Popis ošetření

Složení a rozsah můstku však závisí na konkrétních případech. Jedná se o práci, kterou zhotovujeme jako kompromis u klientů, kteří nechtějí implantát nebo ho mít nemohou. Navzdory moderním technologiím a materiálům je nutné dodat, že tato práce není navěky a může kdykoli selhat. Z tohoto důvodu doporučujeme, pokud je to možné, na prvním místě implantát.

Příčin ztráty zubu/ů a tím pádem zhotovení můstků je řada. Mezi nejčastější patří zubní kaz, úraz a parodontóza.

Můstek je možné zhotovit ordinačně nebo laboratorně. Jelikož jdeme s dobou tak naše klinika disponuje moderním systémem CEREC, který nám umožní pomocí počítače, grafického software, frézy a pece můstky zhotovit přímo v naší ordinaci bez pomoci laboratoře. Výkon díky této nejmodernější technologii tak můžeme provést stejně kvalitně. V případě, že nenastanou komplikace, které by nám mohli výkon prodloužit (například čištění kořenových kanálků, objevená prasklina zubu..) je možné práci zhotovit pouze v jediné návštěvě.

Příklad bločku, ze kterého fréza frézuje můstek.Výkon provádíme bezbolestně v místním znecitlivění. Je nutné zuby před a za mezerou nabrousit. Stav naskenujeme do počítače. V grafickém programu práci vymodelujeme a odešleme do frézy. Po vyfrézování práci dobarvíme a uložíme do pece. Finální práci fixujeme na nabroušené pilíře.

Po zhotovení práce může klient několik dní pociťovat citlivost pilířových zubů, která postupně odezní. Jak bylo zmíněno výše, je nutné, aby klient počítal s tím, že můstek může v budoucnu kdykoli selhat. Může prasknout a to vede k opětovnému zhotovení můstku. V horším případě může dojít, častěji u větších můstků, k selhání pilířů a tím k extrakci zubu/ů, na kterých je můstek ukotven.

I když zhotovíme můstek tak je možné v budoucnu zavést implantát. V praxi to pak znamená, že můstek odbrousíme, zhotovíme korunky na zuby před a za mezerou a do mezery zavedeme implantát/y, na který/é je potom možné zhotovit individuální práci (korunku nebo menší můstek). Je nutné mít však na paměti, že čím déle je mezera bez zatížení (bez implantátu), tím je pak implantace časově a finančně náročnější, jelikož postupem času dochází k úbytku kosti.

Cena můstků se pohybuje v závislosti na materiálu, ze kterého je zhotoven a na jeho rozsahu. Standardní můstek - 2 pilíře a 1 mezičlen se u nás pohybuje od 30 000 Kč.

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 640

Volejte 226 291 640, nebo nám napište!