Léčba paradentózy

Parodontitis, lidově parodontóza/paradentóza, je jedno z nejrozšířenějších chronických onemocnění postihující závěsný aparát zubů, které má na svědomí úbytek kosti, citlivost odhalených zubních krčků a poté viklavost až samotnou ztrátu zubů.

Popis ošetření

Postihuje jeden zub, skupinu zubů nebo i celý chrup. V naší zemi se vyskytuje u zhruba 30% lidí ve věku 30 let, s rostoucím věkem toto procento stoupá. Pacient s tímto onemocněním dlouho - v řádu let, nepociťuje žádné potíže. Dle zahraničních studií parodontitis může zhoršovat jiná onemocnění jako jsou například onemocnění srdce, plic, cukrovka.

Příčiny parodontitidy jsou především:

  • nedostatečná hygiena dutiny ústní
  • kouření
  • dědičnost

Onemocnění předchází gingivitida - zánět dásní. Dáseň je drážděna zubním plakem, který se skládá z bakterií a zbytků potravy. Ten dráždí dáseň a způsobuje její zánět, který se projevuje otoky, zarudnutím, bolestivostí a krvácivosti dásní. Gingivitidou trpí více jak 75% procent lidí v ČR. Za předpokladu, že se toto onemocnění neřeší, přechází časem v parodontitidu. Závažnost parodontitidy měříme speciální sondou, kterou pátráme v sulku zubu, tedy v prostoru mezi dásní a zubem. U zdravého závěsného aparátu hodnota nepřesahuje půl milimetru hloubky. V horších případech tato hodnota sahá k pěti i více milimetrům. V pokročilejších fázích parodontitidy pak hovoříme o parodontálních chobotech. Samozřejmostí je doplnění vyšetření rentgenovými snímky.

Ze všeho nejdůležitější je prevence, tedy předcházení parodontitidě. Jakmile je toto onemocnění probíhá, většinou nedojde k úplnému zhojení tkání do původního stavu. Snažíme se nemoc zpomalit a udržet tak nynější stav parodontu.

Prevence

Prevence znamená pro klienta pravidelně a správně provádět ústní hygienu - alespoň 2x denně, pravidelné návštěvy zubního lékaře a dentální hygienistky. Tyto návštěvy by měly být dvakrát do roka u zubního lékaře a jednou až dvakrát do roka u dentální hygienistky. Hygienistka klienta dokonale srozumí s nejvhodnějšími metodami čištění a pomůckami nutnými k dokonalé ústní hygieně. Odstraní klientovi zubní kámen, pigmentace a společně se domluví na kontrolu.

Léčba

Léčba tohoto onemocnění probíhá u mírnějších případů úpravou hygienických návyků klienta popsaných výše, často i výměnou či doplněním dentálních potřeb jako jsou zubní kartáček, mezizubní kartáčky, zubní nit, terapeutická ústní voda. Klienti mají často obavy z krvácivosti dásní při zahájení vhodné metody čištění, zejména mezizubních prostorů. Tento stav je zcela normální. Krvácivost ustane přibližně po jednom až dvou týdnech od zahájení vhodného čištění. Dásně krvácí, protože v nich probíhá zánět. Citlivé zubní krčky je v některých případech možné překrýt speciálním lakem nebo kompozitní výplní - bílou plombou, to vede ke zmírnění citlivosti.

U závažnějších případů je nutné absolvovat kromě návštěv zubního lékaře a dentální hygienistky i specializované pracoviště zabývající se léčbou parodontitidy - parodontologii. Často je nutné provést několik ošetření, případně jejich kombinace. Například kyretáž, tedy odstranění tvrdého povlaku a zubního kamene. Provádí se buď uzavřená - podél zubu nebo otevřená, tedy chirurgicky - po odklopení dásně. Dalším z ošetření je například zhotovení dentální dlahy, která zmírní viklavost postižených zubů. Provádí se také chirurgický zásah, nazývaný řízená tkáňová a kostní regenerace. Lze použít klientovu vlastní kost, které má ale pacient většinou nedostatek, nebo syntetickou. Tato nová kost se překryje membránou a rána se zašije. Bohužel, žádná z těchto metod v pokročilejší fázi onemocnění potíže zcela neeliminuje a jak už bylo zmíněno, tuto nemoc nevyléčí tak, aby měl pacient stav chrupu jako před vznikem onemocnění.

V nejzávažnějších případech toto onemocnění končí vytržením zubu, po kterém je nutné chybějící chrup nahradit dostupnými moderními zákroky.
Je velice důležitá spolupráce mezi lékařem a pacientem, s převažující snahou ze strany pacienta. V případě, že tato kooperace probíhá naplno, tak se velmi často podaří onemocnění udržet, aby dále neprogredovalo.

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 640

Volejte 226 291 640, nebo nám napište!