Hymenoplastika – rekonstrukce panenské blány

Motivací pro operaci zvanou hymenoplastika, tedy rekonstrukce panenské blány, mohou být důvody kulturní (náboženské) i psychické. Kulturní důvody jsou dány společenskou nutností zachování panenské blány před svatbou, psychické pak jsou součástí terapie řešící důsledky sexuálního zneužívání, nápravy protržení v raném věku, např. při sportu a úrazu.
Plastická chirurgie je samostatným oddělením kliniky, které provozuje MUDr. Andrea Musilová a MUDr. Lucie Kalinová Ph.D.

Popis ošetření

Popis ošetření

Hymenoplastika představuje chirurgický zákrok, během něhož jsou sporadickými stehy ze vstřebatelného materiálu sešity okraje protržené panenské blány. Dojde tedy ke spojení sliznice obou stran poševního vchodu. Během prvního pohlavního styku po provedení zákroku pak dojde k jejímu poškození a může následovat drobné krvácení.

Před zákrokem

Před provedením zákroku je nutno absolvovat konzultaci u plastického chirurga na naší klinice a případně gynekologické vyšetření. Lékař zároveň pacientce vysvětlí operační postup a pooperační režim. Zákrok se provádí v celkové anestezii, a tak jsou nutná i veškerá potřebná předoperační vyšetření. Rekonstrukce panenské blány je sice šetrný zákrok, nicméně z důvodu celkové anestezie po něm následuje jednodenní hospitalizace. 

Během zákroku

Celý zákrok se provádí v celkové anestezii a trvá 30–45 minut. Chirurg během něj vstřebatelnými stehy zlehka přichytí malý kousek sliznice z jedné strany poševního vchodu k jeho druhé straně. Znovu se tak vytvoří částečné spojení obou stran, jež je známo jako panenská blána.

Po zákroku

Již druhý či třetí den po opuštění kliniky se pacientka může vrátit do práce a celková doba hojení je 4–5 týdnů. Po následné kontrole pak pacientka může bez obav obnovit svůj sexuální život, nejlépe za čtyři týdny od zákroku.

Kdo může zákrok podstoupit?

Zdravé ženy po dovršení 18 let věku. 

Kdo u nás operaci provádí?

Hymenoplastiku u nás provádí MUDr. Miloš Križko

Objednejte se / zeptejte se nás
Vyplňte prosím telefonní číslo pro snadnější komunikaci
Připojit další fotografii

nebo volejte na telelefon: +420 226 291 650